נתניהו: באר שבע תהיה בירת הסייבר של שלושת חצאי כדור הארץ

erangoldman@gmail.com, 15 September 2015

http://room404.net/?p=66250

לול…