הטקטיקה המשטרתית למיגור הפגנות: נטרל את המנהיג

erangoldman@gmail.com, 26 September 2015

קישור למאמר.

http://www.ha-makom.co.il/post/doar-three-bones