הומור

erangoldman@gmail.com, 03 October 2015

כששואלים מובטל, “מה אתה עושה בחיים?”
1995: אני בין עבודות.
2015: אני המנכ”ל של הסטרטאפ שלי.