דף פעילויות לחנוכה

erangoldman@gmail.com, 29 November 2015

בחנוכה הקרוב נתאסף כמה  משפחות  להדלקת נר

לכל המשפחות יש ילדים בסביבות כיתה א,

חיפשתי פעילות שהיא יותר מדעית בנושא חנוכה

והגעתי לדף של המרכז הפדגוגי באר שבע

ריכזתי 4 ניסויים שנראו לי מתאימים לשני דפי A4

חנוכה 2015 (PDF)

חג שמח ודיאטטי…